Category: Türkçe

Date:

Şu Subversion(SVN) denilen dosya sürüm takip sistemi hep gözümü korkutmuştur. Arayüzü olan eSvn gibi programları kullanamadım, konsoldan yapsam çok fazla komut var ve hangi sırayla kullanmamız gerektiğini hiç çözemedim. Bugün ise belgeler.org‘u incelerken bir yandan da kiXdelta için yazanları uyguladım ve başarılı oldum. Hemen unutmamak için buraya yazıyorum :

 1. proje dosyalarını göndermek için kullanacağımız bir rıhtım tanımlayalım.
  Örneğin: /home/emre/kixproje
 2. cd kixproje
  mkdir trunk branches tags

  dedikten sonra tüm proje dosyalarını trunk içine taşıyoruz.
 3. /home/emre altındayken
  svn import kixdelta https://kixdelta.svn.sourceforge.net/svnroot/kixdelta -m "first import"
  deyip şifremizi girerek /home/emre/kixdelta dizininin olduğu gibi svn sunucusuna yolluyoruz.
  Artık /home/emre/kixdelta denilen dizinle işimiz kalmıyor.
 4. Ev dizinimizdeyken(/home/emre)
  svn co https://kixdelta.svn.sourceforge.net/svnroot/kixdelta kixlocal
  komutuyla sunucudaki tüm dosyaların kixlocal adlı yerel dizinimize inmesini sağlıyoruz.
 5. cd kixlocal diyerek dizinin içine girdikten sonra
  svn update - sunucudaki güncel dosyaları sisteminize alır.
  svn add dosya - dosyayı yerel depoya(kixlocal) ekler.
  svn delete dosya- yerel depodaki bir dosyayı siler.
  svn copy eskidosya yenidosya - depo içerisinde bir dosyayı kopyalar
  svn move eskidosya yenidosya - depo içerisinde bir dosyayı taşır.
 6. Yerel depoda değişiklikler bittikten sonra dosyaları teslim etmek gerekir:
  svn commit -message "hatalar düzeltildi."
  diyerek dosyaları teslim edebilirsiniz. Bu işlemden sonra svn cleanup komutunu uygulamanız tavsiye edilir. Yapılan işlemleri kayda sokar.
 7. Eğer depodaki dosyaları indirmeden görmek istiyorsanız:
  svn list https://kixdelta.svn.sourceforge.net/svnroot/kixdelta/trunk/src
  gibi bir komut işinizi görebilir.
 8. svn log komutuyla sistemdeki tüm değişiklikleri listeletebilirsiniz.
  svn log dosya komutuyla da belirli bir dosya üzerindeki tüm değişiklikleri listeletebilirsiniz.
 9. Ayrıca eğer sourceforge gibi bir yerde svn deponuz yoksa
  svnadmin create /home/emre/yereldepo komutuyla yerel bir depo oluşturabilirsiniz.


Share: FacebookGoogle+Email


comments powered by Disqus