Category: Türkçe

Date:

Öncelikle CDmizi takıyoruz ve CD içeriğini Dolphinde açarak CDnin mount edilmesini sağlıyoruz. Sonra Matlab kurulum dizinini hazırlamaya geçiyoruz ve lisans dosyamızı bu dizine kopyalıyoruz.

xhost +
sudo su
cd /usr/local
mkdir matlab74
cd matlab74
cp ~/Desktop/licence.dat .

Burada 74, elimdeki sürümün numarası. matlab74 yerine başka bir yere de kurulum yapabilirsiniz pekala. xhost + ise grafik arayüzün root olarak çalıştırılabilmesi için gerekli ayar. Sonraki aşamada Matlabın gerektirdiği libXp kütüphanesini kuruyoruz ve CDnin içerisine girerek install programını çalıştırıyoruz.

pisi it libXp
cd /media/MATHWORKS*
./install

Şu aşamada bazı eksik dosyaların olduğunu söylerse o dosyaları içeren paketleri kurmalıyız. Mesela bende yukarıda bahsettiğim libXp eksikliği çıkmıştı. Başka eksiklikler varsa onları da kurup install dosyasını tekrar çalıştırmalıyız. Bundan sonra karşımıza bir kurulum sihirbazı çıkacak. Bu sihirbazı takip ediyoruz. MATLAB root directory location kısmına yukarıda oluşturduğumuz dizini yazıyoruz:

/usr/local/matlab74

Sihirbazı takip ederek kurulumu bitiriyoruz.

Matlabı çalıştırmak için

cd /usr/local/matlab74/etc
./lmstart
cd ../bin
./matlab

Komutlarını veriyoruz. Bu işi kolaylaştırmak için ~/.bashrc dosyasına (böyle bir dosya yoksa oluşturun) şu satırı ekleyip kısayol komut oluşturabiliriz:

alias matlabs="cd /usr/local/matlab74/etc; ./lmstart; cd ../bin; ./matlab"

Ayarları etkinleştirmek için

source ~/.bashrc

ve Matlabı çalıştırmak için

matlabs

komutlarını vermemiz yeterli olacaktır. Artık her oturum açışınızda bu ayarlar yüklenecektir.


Share: FacebookGoogle+Email


comments powered by Disqus