Category: Türkçe

Date:

Fatih Arslanın Linux Gezegeni‘nde yazdığı yazıyı gördükten sonra ben de konsolda en sık hangi komutları veriyorum diye merak ettim. İşte sonuçlar:

emre@ubuntu:~$ history|awk ‘{print $2}|awk ‘BEGIN {FS="|"} {print $1}|sort|uniq -c|sort -rn|head -10
81 gcc
78 ./a.out
58 ls
55 clear
50 cd
45 sudo
13 cat
8 ps
7 glxinfo
6 sh


Share: FacebookGoogle+Email


comments powered by Disqus