Category: Türkçe

Date:

Tez yazma sürecinde birçok resim bulmam gerekti. Bunların bazılarını makale ve kitaplardan bulduysam da bazılarını internet sitelerinden almak zorunda kaldım. Makale ve kitaplara referans verirken hazır bibtex formatlarını kullanıyorum ancak sitelerden aldığım resimler için bibtex kodunu kendim yazmam gerekiyordu. Ben de bir kod yazdım ve bu işi otomatik hale getirdim. Programa resim URLini veriyoruz, o resmi indiriyor, gerekli bilgileri sorup bibtex kaydını bib dosyasının sonuna ekliyor, Latex figürünü de ekrana basıyor. Bize de latex koduna yapıştırması kalıyor. Oldukça kullanışlı oldu. Vakit darlığından dolayı kod karışık oldu biraz ama işi görüyor şu haliyle.

emre@physics Thesis $ python pull.py 
Enter the URL: http://biotech.matcmadison.edu/resources/proteins/labManual/images/220\_04\_113.png 
Enter the key (default: 220\_04\_113): protein_structure 
Directory (default: introduction): 
Downloading http://biotech.matcmadison.edu/resources/proteins/labManual/images/220\_04\_113.png 
Figure label (default: protein_structure-figure): 
Description:Primary protein structure is sequence of a chain of amino acids.

@MISC{protein_structure, 
howpublished = {url{http://biotech.matcmadison.edu/resources/proteins/labManual/images/220\_04\_113.png}} 
}

begin{figure} 
includegraphics[scale=0.5]{images/introduction/220\_04\_113.png} 
centeringcaption{Primary protein structure is sequence of a chain of amino acids. cite{protein_structure}} 
label{Flo:protein_structure-figure} 
end{figure}


Share: FacebookGoogle+Email


Receive notification on my new posts

* required
Languages*   
* Different contents, not direct translation. You may choose both if you wish.
comments powered by Disqus