Category: Türkçe

Date:

Bu ara proje yoğunluğu sebebiyle pek yazamadım. Üzerinde çalıştığım RobinViz - Reliability Oriented Bioinformatics Networks projesini bir aksilik olmazsa yüksek lisans seminer dersi içerisinde sunacağım. Seminer dili İngilizce olacak. Katılmak isteyenleri bekleriz.

Tarih: 3 Aralık 2010 - Cuma
Saat: 14.00
Mekan: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü - D113
Konu: Robinviz - PPI Network Visualization System


Share: FacebookGoogle+Email


Receive notification on my new posts

* required
Languages*   
* Different contents, not direct translation. You may choose both if you wish.
comments powered by Disqus